VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
Ons advies
1 Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van de algemene vergadering?
2 Wie moet er verwittigd worden als er een algemene vergadering zal gehouden worden?
3 Wie moet er op een algemene vergadering uitgenodigd worden?
4 Wie mag er op een algemene vergadering aanwezig zijn?
5 Wie kan er volmacht geven tot het bijwonen van, en het mee beraadslagen op een algemene vergadering?
6 Wie kan er volmacht krijgen tot het bijwonen van, en het mee beraadslagen op een algemene vergadering?
7 Aan welke criteria dient eengeschreven volmacht te voldoen?
8 Wat met onthoudingen, blanco- & ongeldige stemmen? Hoe worden de stemresultaten eigenlijk berekend?
9 Wanneer is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld?
10 Wie mag er op de algemene vergaderingen deelnemen aan de beraadslagingen
11 Wie stelt de agenda samen van de te behandelen punten door de algemene vergadering, en wie nodigt uit?
12 Wie zit de algemene vergadering voor en wie leidt ze?
13 Stemmen en stemprocedures
14 Wat met onthoudingen, blanco-& ongeldige stemmen? Hoe worden de stemresultaten eigenlijk berekend?
15 Wanneer zijn de beslissingen van de algemene vergadering rechtsgeldig en uitvoerbaar?
16 Notuleren van de beslissingen of het maken van een omstandig verslag?
17 Orde & politie.
18 Taalgebruik?
19 Betekening van de beslissingen.
20 Verhaalmogelijkheden tegen beslissingen.
21 Wie betaalt de rechtsplegingsvergoedingen en advocatenkosten?
22 Uitvoering van de beslissingen.
WYSIWYG Web Builder
Copyright 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"    All Rights reserved    E-Mail: info@wvcsyndic.com