VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
VASTGOEDBEHEERDERS W.VAN COILLIE & CO, uw syndicus in Zone 09
Administratief  & Juridisch Beheer
1. Samenstellen van een basisdossier
2. Het beknopt noteren van de basisgegevens per gebouw
3. Organisatie en administratie ten behoeve van de beslissingsorganen, voor het stellen van daden noodzakelijk in de  
waarneming van het beheer
4. De vertegenwoordiging van de "Vereniging mede-eigenaars (VM)" bij het onderschrijven van contracten
5. De vertegenwoordiging van de mede-eigenaars in alle andere daden, o.a. ook rechtsgeschillen ten opzichte van  
derden of ten opzichte van de mede-eigenaars zelf
6. Secretariaat en briefwisseling
7. De relatie met bewoners, en alle rechtverkrijgers ten gelijk welke titel
8. Digitaliseren van het archief van de vereniging van mede-eigenaars, en het hen ter consultatie aanbieden via het  
internet
WYSIWYG Web Builder
Copyright 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"    All Rights reserved    E-Mail: info@wvcsyndic.com