VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
VASTGOEDBEHEERDERS W.VAN COILLIE & CO, uw syndicus in Zone 09
De Syndicus
is het 'wettelijk' uitvoerend orgaan' van de rechtspersoon 'Vereniging van Mede-eigenaars' en de enige
aansprakelijke voor de realisatie van haar maatschappelijk doel, dat uitsluitend bestaat uit 'het behoud en
het beheer van het gebouw in mede-eigendom'.

Als zodanig is de syndicus belast met:
- wettelijke opdrachten (zie recentste & gecoördineerde versie van de Wet op de appartements-eigendom artikels 577-2 t/m 14,
B.W.)
- statutaire opdrachten (zie de basisakte en het reglement van mede-eigendom van de betrokken residentie)
- deontologische opdrachten (zie het Reglement van Plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoed-makelaars - BIV, zoals
vastgelegd bij K.B. van 27.09.2006 en gepubliceerd in het B.S. van 18.10.2006)
- Conventionele opdrachten (zie de verplichte en schriftelijke opdrachten die de partijen bindt

om middels een:
- Administratief-juridisch beheer, financieel-boekhoudkundig & technisch-bouwkundig beheer, dat doel te realiseren
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@wvcsyndic.com