VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
Ons engagement - Nabijheid
Wij werken zo nauw mogelijk samen met de eigenaars
Wij vertrekken van het principe dat een belangrijke factor dikwijls vergeten wordt bij het beheren van een onroerend goed.  Afgezien van de investeringen en de
lopende uitgaven, is de keuze om te leven in een flat vooral ingegeven door het begrip "een plaats waar men zich goed voelt". Om dit te verwezenlijken moeten
alle installaties goed functioneren, de gemeenschappelijke ruimten moeten voldoende verlicht en schoon zijn, en de afgesproken werken moeten zoals gepland
uitgevoerd worden.

Een goed onderhoud van het gebouw vereist frequente controle en goede reactiviteit van de beheerders.

Onze beheerders staan in nauw contact met de raad van mede-eigendom om er samen voor te zorgen dat alle in rekening te brengen kosten worden
ondergebracht onder de correcte verdeelsleutel; op die manier wordt aan de rekeningcommisaris een correct dossier voorgelegd. Jaarlijks worden de reguliere
leveringscontracten geŽvalueerd.
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: info@wvcsyndic.com