VASTGOEDBEHEERDERS W. VAN COILLIE & Co
Goed beheerd, rendeert.
Wie zijn wij?
Vastgoedbeheerders W. Van Coillie & Co staat voor innovatie,  
klantgerichte oplossingen, goede service en langdurige  
relaties. Onze toewijding, persoonlijke betrokkenheid en  
professionaliteit combineren we met de betrouwbaarheid van  
de thans 45 jaar ervaring, verstrekt door een jong team. Ten  
alle tijde streven we in ons werk naar goed evenwicht tussen  
alle belanghebbenden.


Partnership en vertrouwen
In een snel evoluerende omgeving hechten wij zeer veel  
belang aan service en ondersteuning. Het persoonlijk contact  
met u is hierbij van essentieel belang. Onze medewerkers zijn  
dagelijks in de weer om samen met u de meest aangewezen  
oplossingen  uit te werken. Bij Vastgoedbeheerders W. Van  
Coillie & CO is de bedrijfscultuur gebaseerd op partnership en  
vertrouwen. Dit geldt zowel voor klanten, medewerkers als  
leveranciers. Zo wordt de weg vrijgemaakt dat onze  
medewerkers samen met u gemeenschappelijke doelstellingen  
kunnen verwezenlijken.Syndicus
Door onze jarenlange ervaring als professioneel syndicus en een  
permanente bijscholing, beschikken wij over de passende  
vakkennis om uw mede-eigendom te beheren, zowel op  
administratief/juridisch, financieel/boekhoudkundig, als  
technisch/bouwkundig vlak. Dit gebeurt volgens de  
deontologie opgelegd door ons geŽigend beroepsinstituut,  
waarvoor wij een erkenning hebben.
Onder meer een correcte verdeling van de kosten,  
overzichtelijke afrekeningen via een dubbele boekhouding,  
permanent toezicht op  de gemeenschappelijke delen,  
opvolging van technische problemen en het beleggen van  
Algemene Vergaderingen behoren tot onze taken.

Rentmeester
Als rentmeester beheren wij een privaat eigendom voor  
rekening van de eigenaar. Het specifieke takenpakket op  
zowel administratief, financieel als technisch gebied wordt in  
onderling overleg vastgelegd in een geŽigende overeenkomst.  
Ook rentmeesters vallen onder het toezicht van hun instituut.  
Het incasseren van de huurgelden, onderhandelen van  
onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten, het  
optimaliseren van het pand en het opstellen van  
huurcontracten zijn maar enkele van de gebruikelijke  
opdrachten. We betrachten de wensen van beide partijen  
verzoenen.

Wat is onze business?
Nabijheid, effectiviteit en transparantie zijn onze  
kernwoorden voor al onze diensten. Vastgoedbeheerders W.  
Van Coillie & Co wil dagelijks aan uw zijde staan en wil een  
nieuwe generatie Syndic invoeren.
VASTGOEDBEHEERDERS W.VAN COILLIE & CO, uw syndicus in Zone 09
 
 
Ontdek ons engagement: Nabijheid
 
Ontdek ons engagement: Effectiviteit
Ontdek ons engagement: Transparantie
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2017 by "Vastgoedbeheerders W.Van Coillie & Co"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: info@wvcsyndic.com